Vakschool 2.0

De laatste tijd kreeg ik vaker de vraag vanuit het bedrijfsleven om weer een vakschool voor teelt op te zetten. Met deze vraag ben ik naar Johan Schoenmakers docent plantenteelt van Helicon Opleidingen gestapt en hebben we een up to date vakschool samengesteld. Dit is samen met de uitgave van  “Champignon signalen” de solide basis om een vakschool anno 2018 op te starten. Lees meer door deze pfd te downloaden!

Beschrijving

De opleiding is een combinatie van groepsbijeenkomsten en veel individuele begeleiding. Na een groepsbijeenkomst gaat de deelnemer zelf aan de slag. Hij gaat op zijn bedrijf informatie verzamelen, om met deze informatie te herkennen wat voel, zie en ruik ik? Wat betekent dit voor de teelt? En hoe moet ik handelen?

Modules

De opleiding bestaat voor de champignonteelt uit 9 modules en een mondeling eindexamen. Op chronologisch wijze wordt de teelt gedurende de opleiding behandeld. De Modules bestaan uit:

  • Inleiding,
  • Compost,
  • Dekaarde/vullen van de cel,
  • Mycelium en herstelgroei,
  • Klimaat en verdamping,
  • Afventileren,
  • Hygiëne, ziekte en plagen,
  • Klimaat tijdens oogstperiode,
  • Oogst en oogstorganisatie.

Groepsbijeenkomst

Een module begint altijd met een groepsbijeenkomst op een van de deelnemende bedrijven. Tijdens deze bijeenkomst worden bijvoorbeeld alle ins en outs van het afventileren besproken: Klimaat, mycelium, wat wil ik zie op welke dag etc. (Dit is leermoment 1)

Naast de uitleg worden natuurlijk op het bedrijf ook de cellen, het klimaat, ect. bekeken.

Verslag

Na de groepsbijeenkomst gaat de deelnemer een verslag schrijven over bijvoorbeeld, “hoe het afventileren op het bedrijf plaatsvindt”. Het enige wat hij daarbij krijgt is de inhoudsopgave, daarmee weet hij welke onderwerpen in het verslag moeten staan. Hij gaat dus beschrijven welke maatregelen er genomen worden en waarom. Je moet dit vergelijken met de weg van je huis naar je werk. Je denkt er niet over na en het gaat altijd goed. Maar als iemand je vraag om het op te schrijven, moet je precies nagaan hoe je rijdt. Door dit opschrijven merk je dat je niet precies weet hoe de huizen in de straat waar je doorheen rijdt eruit zien. Door deze omschrijving op te schrijven, moet je als deelnemer goed nadenken wat je ziet of ervaart (leermoment 2), het opschrijven zelf is ook leerzaam. (leermoment 3)

Individueel

Het verslag wordt door de deelnemer gemaild naar de docent. Deze kijkt het verslag na en dit wordt later in een één op één gesprek besproken met de deelnemer (leermoment 4). Bij de één worden fouten of discussiepunten besproken, bij de ander wordt meer diepgang gecreëerd. Ieder op zijn eigen niveau. Nadat het is besproken gaat de deelnemer het verslag aanvullen (leermoment 5). De deelnemer wordt ook op zijn bedrijf bezocht, om na te gaan of hij ook in de cel kan uitleggen wat hij in het verslag heeft beschreven. (leermoment 6)

Mark den Ouden

Training en scholing in de champignon industrie

75_Trainer_Mark_den_Ouden

Wilt u uw eigen kennis of de kennis van uw medewerkers of klanten vergroten? Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van een seminar? Mushroom Office biedt u verschillende mogelijkheden:

Website doorzoeken...