Reukloos gevaar

Eén van de basisgrondstoffen op het composteerbedrijf is het afvalwater. Vaak wordt dit opgeslagen in grote giertanks. Dat dit niet zonder gevaar is, blijkt uit het feit dat er alleen al in Nederland jaarlijks minimaal drie ongelukken met giertanks gebeuren. Hierbij vallen helaas meestal meerdere doden. Ik geef je graag tips om deze ongelukken te voorkomen.

Wat is het probleem

Uit water waar compost in zit, komen giftige gassen vrij. Deze mestgassen zijn H2S waterstofsulfide, NH3 ammoniak, CO2 koolstofdioxide en CK4 methaan. Ze wegen zwaarder dan de lucht, dus blijven ze onder in de giertank hangen. Of in de put waar de pompen staan. Een giertank is een dichte, afgsloten ruimte en ook een put is vaak een slecht geventileerde ruimte. Daardoor kunnen gevaarlijk hoge concentraties giftige gassen ontstaan.

Reukloos gevaar

De gassen vallen niet op tijdens de werkzaamheden, omdat het normaal is dat het in de giertank stinkt. Bovendien veroorzaakt waterstofsulfide in hogere concentratie verlamming van het reukvermogen, dus ruik je het gevaar niet.

Waarom vallen er vaak meerdere slachtoffers

Je wilt een persoon in nood uiteraard helpen. Je ziet en ruikt geen gevaar. Je bent in paniek, dus wat doe je? Je gaat naar binnen, naar de bedwelmde persoon toe. Zonder beschermende kleding. Binnen een paar seconden lig je er echter zelf bij!

Wat kun je hiertegen doen

  • Onthoud dat er ALTIJD giftige gassen in een giertank hangen, ook al ruik je ze niet.
  • Zorg ALTIJD voor goede ventilatie tijdens de werkzaamheden. Dit is letterlijk van levensbelang
  • Zorg voor adembescherming die 100% bescherming biedt tegen deze gassen. En zorg ervoor dat iedereen erbij kan in een noodsituatie.
  • Creëer meerdere (nood)uitgangen.
  • Zorg ervoor dat je altijd minimaal met twee personen de werkzaamheden uitvoert. Eén persoon blijft buiten de tank, maar draagt uit voorzorg ook beschermende kleding.
  • Maak goede werkafspraken over het werk aan of in de tank, pompen en leidingen. Zorg dat iedereen deze afspraken kent.
  • Maak een duidelijke noodprocedure en zorg ervoor dat alle medewerkers hiervan op de hoogte zijn.

Zie ook de animatiefilm op een compostbedrijf fase I in British Columbia, Canada.

Keep in touch with the mushroom blog

You can register for the mushroom blog and newsletter by filling in the form below. You automatically receive an email when we have some news!

Website doorzoeken...